ویژگیهای یک غرفه سازی خلاق و حرفه ای نمایشگاهی

 

ویژگیهای یک غرفه سازی خلاق و حرفه ای نمایشگاهی

 

غرفه سازی خلاق و حرفه ای

 

از چالشهای مهم برای یک حضور موفق نمایشگاهی، انتخاب یک طراح و غرفه ساز خلاق و حرفه ای با قیمت مناسب برای غرفه سازی است که یکی از ملاک های عمومی رزومه کاری غرفه سازی است، اما ملاک برتری رزومه و پیشینه کاری تنها به تعداد و کثرت پروژه‌ها نیست. بهتر است کارفرما یک درک کلی از ویژگی‌های یک طراح و غرفه سازی حرفه ای و سرآمد داشته باشد و بر این اساس پیشینه کاری شرکت های غرفه سازی را ارزیابی کند.

اگر فرآیند حضور در نمایشگاه براساس یک طرح جامع حساب شده و هدفمند تعریف شده باشد، غرفه نمایشگاهی یکی از مولفه های مهم این طرح به شمار می‌آید. ترکیب ساختمان غرفه نمیشگاهی نقش بسیار تعیین کننده ای در جذب مخاطبان، نمایش اعتبار و برآوردن اهداف کارکردی غرفه نمایشگاهی دارد. به طور کلی در طراحی غرفه نمایشگاهی و غرفه سازی دو مولفه مهم باید به شکلی هماهنگ مورد توجه قرار گیرد :

 

نخست ترکیب و زیبایی بصری و دوم اهداف کارکردی

 

غرفه سازی

برای این منظور ابتدا مولفه‌های کارکردی غرفه نمایشگاهی روشن میشود، سطح بندی مخاطبان و نحوه تعامل با هریک از سطوح از بازدیدکنندگان، نوع کالا و خدمات، تعداد پیشخوان ها یا کانترهای اطلاعات، میزهای مذاکره و گفت و گو (CIP) اتاق جلسات با مهمانان ویژه (VIP)، تعداد نمایشگرها و شیوه پذیرایی و… پس از آن مولفه‌های بصری و ترکیب بندی فرم و رنگ بر پایه رنگهای سازمانی تعیین میشود .

 

 

 

 

غرفه سازی

 

نورپردازی غرفه نمایشگاهی نیز از پارامترهای تاثیرگذار درجذب مخاطب و کارکرد درست و مناسب غرفه نمایشگاهی در غرفه سازی به شمار می‌آید. به طور طبیعی، طراحی غرفه نمایشگاهی بر اساس مساحت و موقعیت جغرافیایی غرفه نمایشگاهی انجام میشود. بدیهی است سبک طراحی غرفه نمایشگاهی و بکارگیری مواد و تجهیزات غرفه نمایشگاهی متناسب با میزان بودجه کارفرما انتخاب میشود .

 

 

 

غرفه سازی

یک اصل راهبردی در طراحی غرفه نمایشگاهی در غرفه سازی این است که یک طراحی ساده و خلاقه هم در جذب مخاطبان و تامین اهداف کارکردی موثر است و هم از اتالف هزینه ها جلوگیری میکند. ساختمان غرفه نمایشگاهی در غرفه سازی براساس اهداف کارکردی آن و متناسب با مشخصات فنی طراحی میشود، مشخصات فنی غرفه نمایشگاهی شامل یک سری مولفه‌های ساختاری میشود و مواردی مانند مساحت غرفه نمایشگاهی ، موقعیت جغرافیایی غرفه نمایشگاهی ، ابعاد غرفه نمایشگاهی ، معماری غرفه نمایشگاهی ، لوازم و تجهیزات فنی غرفه نمایشگاهی را دربرمیگیرد.

 

 

اگر به فرآیند غرفه سازی نگاه تخصصی بیندازیم، طراحی غرفه نمایشگاهی در غرفه سازی از تخصص‌های بنیادین این حوزه است.

 

غرفه سازییک طراح خوب غرفه نمایشگاهی در ۴ زمینه باید توانایی کافی را داشته باشد:

– دارای خلاقیت هنری و زیبایی شناسانه باشد.

– از دانش تخصصی برخوردار و به اصول فنی غرفه سازی تسلط داشته باشد.

– با ضوابط و ویژگی‌های برگزاری نمایشگاه آشنا باشد.

– توانایی محاسبه مالی و درک اقتصادی از هزینه‌های غرفه سازی را دارا باشد .

 

 

غرفه سازیبرآوردن خواسته‌های متعدد کارفرما با توجه به محدودیتهای  مختلف ، ضمن دسستیابی به  یک ترکیب زیبای بصری با رعایت اصول غرفه سازی و مشخصات فنی گاهی بسیار پیچیده میشود که البته چارچوب های محدود مالی و اقتصادی کار را پیچیده تر نیز میکند، زمانیکه قرار است تمام اتفاقات در یک بازه محدود مالی بیفتد. ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی محل برگزاری نمایشگاه ، احساسی که مایلیم در ذهن بیننده القا کنیم، توجه به میزان نور محیط، رطوبت، حرارت، ارتفاع سطح غرفه نمایشگاهی ، مقاومت کف، سطح دیواره‌های جانبی، مسیر ورود و خروج بازدیدکنندگان، فاصله بین کانونهای تجمع مثلا محل نمایش فیلم و محل میز اطلاعات از مولفه‌های قابل توجه در طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی هستند .

 

نبوغ و خلاقیت یک طراح در رسیدن  به یک ترکیب ساده و زیباست، اما این امر مستلزم  موافقت کارفرما است. هنوز افرادی هستندکه تصور میکنند زیبایی در شلوغی و تکلف و پیچیدگی بیش‌تر است. ترکیب متفاوت غرفه نمایشگاهی و ایجاد تمایز با غرفه‌های دیگر در غرفه سازی باعث جلب توجه بیش‌تر بازدیدکنندگان میشود و چنانچه این تمایز با خلاقیت و نوآوری همراه باشد یک پیام مهم را به بازدیدکنندگان القا میکند و آن پیشتاز بودن شرکت و مجموعه است.

 

 

تهران برندینگ